A1 Course

Mục đích:Học và thực hành để ứng dụng Google Data Studio vào trong công việc trực quan hóa dữ liệu thực tế của doanh nghiệp và công việc kinh doanh.Kết quả nhận được sau khóa họcTrong suốt khóa học, các

quy-trinh-trien-khai-automation
quy-trinh-trien-khai-automation