Customer Service

Customer-Experience-la-gi
Customer Service

CX – customer experience là gì và ứng dụng của nó

Tham khảo từ note của Accesstrade, theo chia sẻ của anh Nguyễn Dương tại sự kiện CX Leader Talk.  A1 Digihub biên tập cắt gọt và bổ sung phần 3 (Công nghệ), cho phù hợp với các Smb Làm thế

Theo dõi A1 Blog

Nhận các bài viết mới về các lĩnh vực tại A1

Xem nhiều nhất

Call Now Button