A1 Blog

-

Category: Kiến thức Analytics

Analytics là phương pháp sử dụng các dữ liệu (data) và toán học để phân tích, nhằm trả lời các câu hỏi kinh doanh. Nhờ đó có thể khám phá ra mối liên quan giữa các dữ liệu và đưa ra các dự đoán chính xác kết quả trong tương lại, tự động hóa các quyết định nhanh chóng.

Các bài viết trong Kiến thức Analytics sẽ giúp bạn hiểu dữ liệu quan trong như thế nào trong sales và marketing. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp đã áp dụng thành công Analytics vào các dự án kinh doanh, để có thể xây dựng một chiến lược phân tích cho bản thân.

Vẽ báo cáo cho bạn