Kiến thức A1 Analytics

Attribution-Model
Kiến thức A1 Analytics

Bàn về Attribution Model

Một trong những bài toán khó nhất của Digital marketing / Ecommerce là xác định được kênh nào trực tiếp (và gián tiếp ) tạo ra chuyển đổi . Từ đó mới quyết định tăng giảm ngân sách, thay đổi

báo cáo chiến dịch quảng cáo Tạo tương tác
Kiến thức A1 Analytics

[Template] Báo cáo chiến dịch quảng cáo Tạo tương tác

Thông tin tổng quan về template Template “Báo cáo chiến dịch quảng cáo Tạo tương tác” được sử dụng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo Post Engagement trên kênh Facebook. Template giúp phân tích các

Theo dõi A1 Blog

Nhận các bài viết mới về các lĩnh vực tại A1

Xem nhiều nhất

Call Now Button