Kiến thức A1 Analytics

Attribution-Model
Kiến thức A1 Analytics

Bàn về Attribution Model

Một trong những bài toán khó nhất của Digital marketing / Ecommerce là xác định được kênh nào trực tiếp (và gián tiếp ) tạo ra chuyển đổi . Từ đó mới quyết định tăng giảm ngân sách, thay đổi

Theo dõi A1 Blog

Nhận các bài viết mới về các lĩnh vực tại A1

Xem nhiều nhất

Call Now Button