A1 Blog

-

Category: Kiến thức A1 Analytics

A1 Analytics là một công cụ của A1 đang phát triển với tác dụng phân tích và tổng hợp các số liệu đa kênh quảng cáo. Giúp các nhà phân tích và marketer dễ dàng khi đọc số liệu để đưa ra các chiến lược kinh doanh kịp thời và nhanh chóng.

Những bài viết trong kiến thức A1 Analytics sẽ tổng hợp các bài về hướng dẫn, tác dụng, lợi ích của công cụ A1. Nhờ đó bạn có thể nắm bắt và thích ứng A1 Analytics được tốt nhất.

Vẽ báo cáo cho bạn