Kiến thức A1 Analytics

data vis
Kiến thức A1 Analytics

Vì sao chèn kí tự vào template report quan trọng?

Bạn có từng nghĩ chèn kí tự vào một bảng report với các biểu đồ, bảng biểu là một việc phản tác dụng không? Điều này không hoàn toàn đúng. Khi được kết hợp với nhau một cách hợp lí,

Data vis
Kiến thức A1 Analytics

Những điểm cần lưu ý khi sử dụng biểu đồ đường

Trong các bài viết trước, mình đã viết về scorecard, biểu đồ tròn, bảng dữ liệu, tiêu chuẩn chọn màu trong trực quan dữ liệu, …. Tiếp tục bài viết này mình sẽ chia sẽ những điểm mà người làm

Kiến thức A1 Analytics

Sử dụng công cụ trực quan để so sánh dữ liệu

Bất kể công việc kinh doanh nào cũng có thể sinh ra dữ liệu. Bạn có thể hiểu dòng tiền ra vào, tối ưu các dòng tiền để gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, bể dữ liệu đang được tích

storytelling with data
Kiến thức A1 Analytics

Tầm quan trọng của ngữ cảnh trong trực quan dữ liệu

Để trực quan dữ liệu thành công nên xuất phát từ những hiểu biết về trực quan dữ liệu. Điều này là hợp lí. Thế nhưng, khi được đặt trong bối cảnh kinh doanh, bạn phải hiểu biết hơn những

data visualization
Kiến thức A1 Analytics

Tiêu chuẩn chọn màu để trực quan dữ liệu

Công việc trực quan dữ liệu thường được hiểu là dùng các biểu đồ, bảng, đồ thị để minh họa cho dữ liệu. Với từng chỉ số và mục đích giao tiếp, bạn có thể chọn các loại khác nhau.

pie chart
Kiến thức A1 Analytics

Có nên sử dụng biểu đồ tròn trong report không?

Theo lời của tác giả Bernard Marr trong bài viết vào năm 2017, biểu đồ tròn là một loại được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, việc này lại được coi là hành động lạm dụng, bởi

scorecard
Kiến thức A1 Analytics

Sử dụng Scorecard để trực quan dữ liệu quảng cáo

Trong hầu hết các bảng report hiệu quả quảng cáo trên các kênh Digital, Scorecard xuất hiện rất nhiều với mục đích rõ ràng và ứng với các chỉ số hiển thị cụ thể. Vậy mục đích sử dụng Scorecard

Theo dõi A1 Blog

Nhận các bài viết mới về các lĩnh vực tại A1

Xem nhiều nhất

quy-trinh-trien-khai-automation
quy-trinh-trien-khai-automation