Phòng chat hỗ trợ khách hàng trực tiếp

Mục đích:

Hỗ trợ tất cả các vấn đề từ lỗi sản phẩm , hướng dẫn sử dụng đến chia sẻ bí quyết sử dụng giữa các thành viên và với nhóm hỗ trợ

Đội ngũ hỗ trợ : 

  • A1 Thanh Tuấn
  • A1 Mạnh Anh
  • A1 Trung 

Quy định chung:

  1. Trao đổi thẳng thắn lịch sự
  2. Không spam hoặc trao đổi các vấn đề không liên quan đến công cụ A1 Analytics
Call Now Button