Bảng theo dõi hiệu suất Marketing và Sales trên Haravan

Giới thiệu:

 Tổng quan toàn bộ tình hình bán hàng và marketing từ các tỉnh thành và nhân viên trên Haravan

Kênh sử dụng: 

kisspng-haravan-business-e-commerce-coupon-joint-stock-com-lazada-5b3778400ef4c1.7722838715303619200613.png

Đối tượng sử dụng:

  1. Chủ cửa hàng / thương hiệu 
  2. Quản trị app Haravan

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

It seems we can't find what you're looking for.
Call Now Button