Báo cáo chi phí quảng cáo Google Search

Báo cáo chi phí quảng cáo Google Search

Giới thiệu:

Tập trung phản ánh chi phí quảng cáo và chất lượng trên từng từ khóa

Kênh sử dụng: 

File:Google Ads logo.svg - Wikimedia Commons

Đối tượng sử dụng:

  1. Giám đốc marketing 
  2. Trưởng nhóm 
  3. Performance Ads Executives

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

It seems we can't find what you're looking for.
Vẽ báo cáo cho bạn