Theo dõi kết quả bán hàng trên Facebook

Giới thiệu:

Tập trung đo lường các chỉ số chính phản ánh hiệu quả quảng cáo Facebook ra đơn hàng

Kênh sử dụng: 

   Facebook-Ads-Icon[1] - Công ty TNHH Giá Trị Thực Việt Nam

Đối tượng sử dụng:

  1. Chủ shop bán hàng trên Fanpage
  2. Performance Ads Executives

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

All articles loaded
No more articles to load
Call Now Button