Báo cáo hiệu quả chuyển đổi và chi phí quảng cáo

Giới thiệu:

Tập trung phản ánh hiệu quả chuyển đổi trên từng tài khoản quảng cáo và chi phí cho mỗi chuyển đổi

Kênh sử dụng: 

File:Google Ads logo.svg - Wikimedia Commons

Đối tượng sử dụng:

  1. Giám đốc marketing 
  2. Trưởng nhóm 
  3. Performance Ads Executives

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

It seems we can't find what you're looking for.
Call Now Button