Báo cáo hiệu quả Marketing và kết quả bán hàng trên KiotViet

Báo cáo hiệu quả marketing và kết quả bán hàng trên Kiotviet

Giới thiệu:

 Tổng quan toàn bộ tình hình bán hàng và marketing từ các chi nhánh và nhân viên trên Kiotviet

Kênh sử dụng: 

KiotViet Bán hàng - Apps on Google Play

Đối tượng sử dụng:

  1. Chủ cửa hàng / thương hiệu 
  2. Quản trị app KiotViet

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

It seems we can't find what you're looking for.
Vẽ báo cáo cho bạn