Báo cáo kết quả bán hàng trên Sapo Website

Giới thiệu:

 Theo dõi toàn bộ hiệu quả bán hàng trên Sapo Website từ các chiến dịch quảng cáo

Kênh sử dụng: 

Sapo Web by Sapo Technology Joint Stock Company

Đối tượng sử dụng:

  1. Chủ cửa hàng / thương hiệu 
  2. Performance Ads Executives

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

It seems we can't find what you're looking for.
Call Now Button