Báo cáo tổng quan hiệu quả quảng cáo của kênh Google

Giới thiệu:

Tập trung theo dõi nhanh hiệu quả quảng cáo Google Ads theo thời gian và tài khoản 

Kênh sử dụng: 

File:Google Ads logo.svg - Wikimedia Commons       

Đối tượng sử dụng:

  1. Giám đốc marketing 
  2. Trưởng nhóm 
  3. Performance Ads Executives
Call Now Button