Báo cáo về lưu lượng truy cập website trên Google Analytics

Báo cáo về lưu lượng truy cập website

Giới thiệu:

Tập trung thể hiện nguồn và chất lượng lưu lượng truy cập đến website

Kênh sử dụng:

GOOGLE ANALYTICS - KASUAL

Đối tượng sử dụng:

  1. Giám đốc marketing 
  2. Nhân viên quản trị website 
  3. Nhân viên SEO

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

It seems we can't find what you're looking for.
Vẽ báo cáo cho bạn