Báo cáo tổng quan hiệu quả quảng cáo Facebook

Giới thiệu:

Cung cấp góc nhìn tổng quan về các chỉ số quan trọng trên Fanpage 

Kênh sử dụng:

Đối tượng sử dụng:

  1. Cấp quản lý
  2. Nhân viên quản lý Fanpage

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

All articles loaded
No more articles to load
Call Now Button