Giới thiệu:

Tổng quan số liệu từ Instagram Insight giúp bạn theo dõi, phát triển nội dung kênh

Kênh sử dụng: 

 

 Instagram Insight

 

Đối tượng sử dụng:

  1. Chủ shop kinh doanh Online
  2. Marketer hoặc người làm Agency

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

All articles loaded
No more articles to load
Call Now Button