Giới thiệu:

Tập trung đo lường các chỉ số chính, đơn giản và quan trọng nhất trong dự án SEO

Kênh sử dụng: 

   Google Analytics

Google Search Console

Đối tượng sử dụng:

  1. Chủ doanh nghiệp SEO
  2. SEO executive cần cáo hiệu quả SEO

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

All articles loaded
No more articles to load
Call Now Button