Báo cáo hiệu quả bán hàng trên các sàn thương mại điện tử

Giới thiệu:

Cung cấp góc nhìn quản trị về hiệu quả bán hàng và marketing trên 3 sàn TMĐT 

Kênh sử dụng:

Tập tin:Shopee-logo.jpg – Wikipedia tiếng Việt  Lazada chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu toàn Đông Nam Á ...   TIKI - Innovation Center of Soict

Đối tượng sử dụng:

  1. Giám đốc thương hiệu 
  2. Người bán hàng trên nhiều sàn

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

All articles loaded
No more articles to load
Call Now Button