Lựa chọn gói trả phí phù hợp với bạn

Để trải nghiệm những tính năng tuyệt vời nhất từ A1 Analytics

Phiên bản trả phí của A1 Analytics sẽ không giới hạn tính năng và bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khi chúng tôi cập nhật thêm những tính năng mới. Đặc biệt, càng mua gói trả phí với thời hạn dài, bạn sẽ càng tiết kiệm!! 

 • Gói 1 tháng
 • Gói 3 tháng (Giảm 40%)
 • Gói 6 tháng (giảm 50%)
 • Gói 1 năm (giảm 70%)

TRẢI NGHIỆM
7 NGÀY

Dành cho người mới
free
 • Không giới giạn tính năng
 • Không giới hạn số lượng Report
 • Không giới hạn tài khoản kết nối
 • Kết nối: Facebook Ads, Google Ads
 • Hỗ trợ tài liệu, Livechat
 • Cập nhật số liệu: 1 ngày / lần

VIP

Phù hợp với Agency, Freelancer và SME
799.000 đ / Tháng
 • Không giới hạn tài khoản kết nối
 • Không giới hạn số lượng Report
 • Không giới hạn thời gian xem Report
 • 50+ Template Report thiết kế riêng
 • Kết nối: Facebook Ads, Facebook Insight, Google Ads, Google Analytics, Google Sheet...
 • Hỗ trợ tài liệu, Livechat, Hotline 24/7
 • Cập nhật số liệu: 1 ngày/lần

ENTERPRISE

(Giải pháp BI Data
dành cho doanh nghiệp)
LIÊN HỆ
 • Thu thập và phân tích dữ liệu
 • Xây dựng kiến trúc và hạ tầng dữ liệu
 • Kết nối và tập trung dữ liệu
 • Tư vấn và thiết kế Dashboard
 • Đào tạo và UAT
 • Quản trị và bảo trì hệ thống dữ liệu

TRẢI NGHIỆM
7 NGÀY

Dành cho người mới
free
 • Không giới giạn tính năng
 • Không giới hạn số lượng Report
 • Không giới hạn tài khoản kết nối
 • Kết nối: Facebook Ads, Google Ads
 • Hỗ trợ tài liệu, Livechat
 • Cập nhật số liệu: 1 ngày / lần

VIP

Phù hợp với Agency, Freelancer và SME
499.000 đ / Tháng
(Tiết kiệm ngay 3.600.000Đ)
 • Không giới hạn tài khoản kết nối
 • Không giới hạn số lượng Report
 • Không giới hạn thời gian xem Report
 • 50+ Template Report thiết kế riêng
 • Kết nối: Facebook Ads, Facebook Insight, Google Ads, Google Analytics, Google Sheet...
 • Hỗ trợ tài liệu, Livechat, Hotline 24/7
 • Cập nhật số liệu: 1 ngày/lần
ƯU ĐÃI

ENTERPRISE

(Giải pháp BI Data
dành cho doanh nghiệp)
LIÊN HỆ
 • Thu thập và phân tích dữ liệu
 • Xây dựng kiến trúc và hạ tầng dữ liệu
 • Kết nối và tập trung dữ liệu
 • Tư vấn và thiết kế Dashboard
 • Đào tạo và UAT
 • Quản trị và bảo trì hệ thống dữ liệu

TRẢI NGHIỆM
7 NGÀY

Dành cho người mới
free
 • Không giới giạn tính năng
 • Không giới hạn số lượng Report
 • Không giới hạn tài khoản kết nối
 • Kết nối: Facebook Ads, Google Ads
 • Hỗ trợ tài liệu, Livechat
 • Cập nhật số liệu: 1 ngày / lần

VIP

Phù hợp với Agency, Freelancer và SME
399.000 đ / Tháng
(Tiết kiệm ngay 4.800.000Đ)
 • Không giới hạn tài khoản kết nối
 • Không giới hạn số lượng Report
 • Không giới hạn thời gian xem Report
 • 50+ Template Report thiết kế riêng
 • Kết nối: Facebook Ads, Facebook Insight, Google Ads, Google Analytics, Google Sheet...
 • Hỗ trợ tài liệu, Livechat, Hotline 24/7
 • Cập nhật số liệu: 1 ngày / lần
ƯU ĐÃI

ENTERPRISE

(Giải pháp BI Data
dành cho doanh nghiệp)
LIÊN HỆ
 • Thu thập và phân tích dữ liệu
 • Xây dựng kiến trúc và hạ tầng dữ liệu
 • Kết nối và tập trung dữ liệu
 • Tư vấn và thiết kế Dashboard
 • Đào tạo và UAT
 • Quản trị và bảo trì hệ thống dữ liệu

TRẢI NGHIỆM
7 NGÀY

Dành cho người mới
free
 • Không giới giạn tính năng
 • Không giới hạn số lượng Report
 • Không giới hạn tài khoản kết nối
 • Kết nối: Facebook Ads, Google Ads
 • Hỗ trợ tài liệu, Livechat
 • Cập nhật số liệu: 1 ngày / lần

VIP

Phù hợp với Agency, Freelancer và SME
299.000 đ / Tháng
(Tiết kiệm ngay 6.000.000Đ)
 • Không giới hạn tài khoản kết nối
 • Không giới hạn số lượng Report
 • Không giới hạn thời gian xem Report
 • 50+ Template Report thiết kế riêng
 • Kết nối: Facebook Ads, Facebook Insight, Google Ads, Google Analytics, Google Sheet...
 • Hỗ trợ tài liệu, Livechat, Hotline 24/7
 • Cập nhật số liệu: 1 ngày/lần
ƯU ĐÃI

ENTERPRISE

(Giải pháp BI Data
dành cho doanh nghiệp)
LIÊN HỆ
 • Thu thập và phân tích dữ liệu
 • Xây dựng kiến trúc và hạ tầng dữ liệu
 • Kết nối và tập trung dữ liệu
 • Tư vấn và thiết kế Dashboard
 • Đào tạo và UAT
 • Quản trị và bảo trì hệ thống dữ liệu