• A1
  • Tools – Automation

Tools & Automation

Kiến thức trong các bài viết Tools và Automation giúp bạn hiểu rõ hơn về các công cụ marketing và cách thức tự động hóa (Automation) trong toàn bộ hành trình của khách hàng nhờ công cụ và phần mềm.

Công cụ kết hợp với Marketing Automation giúp bạn xây dựng được các hệ thống khách hàng qua email, facebook, google, website để chuyển đổi thành các khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp một cách tốt ưu và tốt nhất giúp bạn đưa ra chiến lược marketing hiệu quả.

 

Danh mục Tools & Automation

Theo dõi A1 Blog

Nhận các bài viết mới về các lĩnh vực tại A1

Xem nhiều nhất

Xem thêm Tools & Marketing Automation

Call Now Button