Gần 20 mẫu báo cáo tạo sẵn mang ý nghĩa thực tiễn

Được tạo sẵn bởi các chuyên gia về data visualization của A1 Digihub. Giúp bạn nhanh chóng có được những insight quan trọng dẫn đến những hành động hiệu quả.

Mỗi mẫu báo cáo bao gồm:

Các chỉ số phù hợp nhất

Các biểu đồ nhiều ý nghĩa

Thiết kế chuyên nghiệp

Mô tả mục tiêu rõ ràng

Các mẫu báo cáo phù hợp nhất cho công việc của bạn

Mỗi bộ templates dành riêng cho từng vị trí công việc bao gồm các templates với các ý nghĩa thực tiễn khác nhau giúp bạn trả lời những câu hỏi về hiệu quả thực hiện hằng ngày . Hãy nhấp vào từng hình để xem chi tiết mẫu báo cáo nhé và xem trên laptop, máy bàn sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất.

Miễn phí trọn đời, khởi tạo nhanh chóng, không yêu cầu thẻ tín dụng.

A1 cung cấp dịch vụ tuỳ chỉnh theo những yêu cầu của riêng bạn:

  • Thiết kế Report theo yêu cầu
  • Tuỳ chỉnh các chỉ số theo yêu cầu
  • Liên kết dữ liệu theo yêu cầu
Vẽ báo cáo cho bạn