Với A1digihub, ngay cả khi bạn không biết gì về Chiến lược từ khoá hay giá thầu, bạn vẫn có thể khởi tạo một chiến dịch quảng cáo Tìm Kiếm Google dễ dàng và đạt hiệu quả cao nhất. Cùng thử nào!

  • Bước 1: Kết nối tài khoản quảng cáo Google hoặc tạo tài khoản mới tại A1 CHIẾN DỊCH
  • Bước 2: Khởi tạo chiến dịch nhanh chóng với kho Chiến dịch mẫu được tạo sẵn
  • Bước 3: Tối ưu quảng cáo theo gợi ý của A1Digihub tại A1 CHIẾN DỊCH
Call Now Button