Với A1Digihub, bạn không cần có quá nhiều kiến thức về quảng cáo mà vẫn có thể tạo một chiến dịch quảng cáo trên Google hiệu quả chỉ với 03 bước đơn giản

  • Bước 1: Kết nối tài khoản quảng cáo Google hoặc tạo mới với A1 Connector
  • Bước 2: Sử dụng Template Quảng cáo được A1Digihub tạo sẵn
  • Bước 3: Tối ưu chiến dịch theo đề xuất từ A1 Campaign