So sánh hiệu quả quảng cáo giữa Facebook và Google

Giới thiệu:

Tập trung so sánh tổng quan hiệu quả quảng cáo Facebook và Google

Kênh sử dụng: 

File:Google Ads logo.svg - Wikimedia Commons       Facebook-Ads-Icon[1] - Công ty TNHH Giá Trị Thực Việt Nam

Đối tượng sử dụng:

  1. Giám đốc marketing 
  2. Trưởng nhóm 
  3. Performance Ads Executives

Xem thêm các mẫu báo cáo khác:

All articles loaded
No more articles to load
Call Now Button