So sánh hiệu quả quảng cáo giữa Facebook và Google

So sánh hiệu quả quảng cáo giữa Facebook Ads và Google Ads

Giới thiệu:

Tập trung so sánh tổng quan hiệu quả quảng cáo Facebook và Google

Kênh sử dụng: 

File:Google Ads logo.svg - Wikimedia Commons       Facebook-Ads-Icon[1] - Công ty TNHH Giá Trị Thực Việt Nam

Đối tượng sử dụng:

  1. Giám đốc marketing 
  2. Trưởng nhóm 
  3. Performance Ads Executives
Vẽ báo cáo cho bạn