KẾT NỐI VÀO HỆ THỐNG

Nhận bộ công cụ hỗ trợ A1-Gads cùng nhiều ưu đãi giúp tối ưu tài khoản Google Ads ngay khi kết nối vào hệ thống.

call-to-action-digihub

10 cách tạo ra mẫu quảng cáo thu hút cho ngành Du Lịch

Ngành công nghiệp du lịch đang cạnh tranh rất cao, đặc biệt trên thị trường tìm kiếm trực tuyến. Chúng tôi quyết định xem xét xu hướng các phối hợp từ ngữ trong các mẫu quảng cáo năm nay.

Đầu tiên chúng tôi xem xét các các mục cần quan tâm để cho bạn thấy được những nhà quảng cáo đã truyển tải thông điệp của quảng cáo như thế nào. Trong bảng dưới đây bạn có thể nhìn thấy cách tạo Call to Actions (CTAs: kêu gọi hành động), những từ, kí hiệu đặc mà mọi người thường sử dụng:

call-to-actions-trong-mau-quang-cao-a1digihub

Liên quan đến CTAs, nhìn vào biểu đồ dưới đây, cột màu xanh biểu diễn phần trăm quảng cáo có chứa CTAs và cột màu đỏ phần trăm của hiển thị và phần trăm của quảng cáo có chưa CTAs. Bao gồm “Book (đặt)” với 54.08% trong hiển thị, “Compare (so sánh)” với 29.64% trong hiển thị. Từ biểu đồ này, rõ ràng “Book now (đặt ngay)” đưa ra cơ hội tốt nhất. Bởi vì thị phần hiển thị cao nhất với rủi ro xảy ra thấp nhất.Nghĩa là quảng cáo của bạn có thể hiện thị nhiều.

call-to-actions-trong-mau-quang-cao

Mọi người đang tìm kiếm giá trị cho đồng tiền, họ luôn muốn xác nhận rằng cái họ muốn là thứtốt nhất cho họ.Và khi bạn xét lại sẽ thấy rằng nhiều người dựa trên những gì người khác nói để quyết định tùy chọn đó có phù hợp nhất với họ không?
Từ bảng biểu dưới đây chúng ta có thể nhìn thấy những từ có tần số cao nhất. Đó là những từ như “best(tốt nhất)” , “review(xem xét lại)” dường như có số lần hiển thị tốt nhất với khách hàng tiềm năng do học muốn biết nguồn đó có thực sự uy tín để có thể tiếp tục thực hiện quá trình mau hàng tiếp hay không.

call-to-actions-trong-mau-quang-cao-3

Với những người nóng vội, hoặc thích một quá trình phức tạp, thường sử dụng các văn bản quảng cáo tính chất ấn tượng mạnh như “ngay lập tức” (20.43%), “nhanh” (19.21%), “đảm bảo” (11,96%) như trong biểu đồ dưới đây thể hiện, có thể bắt lấy sự chú ý của khách hàng một cách dễ dàng.

call-to-actions-trong-mau-quang-cao-4

Sơ đồ dưới đây chỉ ra rằng Top những nơi đến trong quảng cáo. Nó chỉ ra rằng UK và Paris là thực hiện tốt nhất sự hiển thị. Nhìn vào biểu đồ này chúng ta có thể thấy rằng Mỹ mang lại nhiều hiển thị trên Destop(20.09%) theo sau đó là Paris (14.68%).

call-to-actions-trong-mau-quang-cao-5

Bạn muốn biết làm thế nào để cạnh tranh cạnh tranh hoặc xác định các định dạng quảng cáo mới đang làm gián đoạn hành trình mua hàng của người tiêu dùng trong nghành Du Lịch?
Bài viết này là một gợi ý cho bạn.