KẾT NỐI VÀO HỆ THỐNG

Nhận bộ công cụ hỗ trợ A1-Gads cùng nhiều ưu đãi giúp tối ưu tài khoản Google Ads ngay khi kết nối vào hệ thống.

phan-tich-thuong-mai-dien-tu

[Ecommerce Analytics] Chương 2: Chuỗi giá trị phân tích thương mại điện tử

Bạn đọc có thể tìm hiểu chương 1 trước khi bắt đầu chương 2: Phân tích thương mại điện tử tạo nên giá trị doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Để phân tích thành công, đòi hỏi phải xem việc phân tích là một chuỗi các giá trị. Trong cuốn sách Building a Digital Analytics Organization (Xây dựng tổ chức phân tích số), tôi (tức tác giả) đưa ra cách tiếp cận theo các giai đoạn thực hiện phân tích, gọi là Chuỗi giá trị phân tích. Khái niệm này được dùng để mô tả, theo cách đơn giản, bản chất của việc phân tích nhìn từ quan điểm quản lý.

Sách Building a Digital Analytics Organization

Chuỗi giá trị trừu tượng hóa việc phân loại dựa trên các hoạt động chính, trong hầu hết các trường hợp nhưng không bao gồm tất cả (các hoạt động), để thực hiện phân tích chuyên nghiệp. Chuỗi giá trị trả lời cho câu hỏi: nhóm phân tích của tôi cần thực hiện những hoạt động nào để đảm bảo đầu ra và kết quả phân tích chất lượng?

Trong chuỗi giá trị, các phân tích được xem như một tập hợp các giai đoạn theo dòng logic để thực hiện công việc phân tích. Các giai đoạn có thể đệ quy và bạn có thể tham gia vào giai đoạn nào tùy vào khả năng của mình.

Các hoạt động trong chuỗi giá trị có thể xảy ra theo trình tự tuyến tính hoặc không tuần tự. Mỗi hoạt động có thể được thực hiện bởi một nhà phân tích, một nhóm phân tích hoặc nhóm hỗ trợ. Các công ty có thể đồng thời làm việc trong một hoặc nhiều giai đoạn để thực hiện việc phân tích trong bất kỳ dự án nào, đặc biệt là trong các công ty phân phối toàn cầu có tổ chức ma trận làm việc trên nhiều dự án đồng thời hoặc có nhiều nhóm cùng thực hiện hoạt động phân tích.

Như vậy, các giai đoạn trong chuỗi giá trị hỗ trợ lẫn nhau bằng cách cung cấp đầu vào cần thiết để các giai đoạn tiếp theo được tiếp tục. Điều quan trọng để hiểu về chuỗi giá trị là nó cho biết điểm bắt đầu hoặc điểm tiếp tục để phân tích. Chuỗi giá trị được tạo ra để giúp các nhà phân tích, quản lý và lãnh đạo đang xây dựng hoặc điều hành các nhóm phân tích hiểu phải làm gì để thực hiện và hướng tới khi xây dựng nhóm phân tích hoặc xây dựng kỹ năng phân tích.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, các giai đoạn của chuỗi giá trị thương mại điện tử được đề xuất như sau:

Template Report Ecommerce Performance

• Xác định và sắp xếp độ ưu tiên các nhu cầu: đòi hỏi nhà phân tích xác định các vấn đề, yêu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp để đề ra các dự án cần được ưu tiên dựa trên tác động tài chính, để cung cấp nguồn lực, sau đó thực hiện và bàn giao.

• Phát triển Kế hoạch phân tích: cho phép nhà phân tích ghi lại các chi tiết cụ thể của dự án và xác định phương pháp phân tích tùy theo mục tiêu của doanh nghiệp.

• Kích hoạt môi trường phân tích, thu thập, quản lý dữ liệu và siêu dữ liệu: liên quan đến việc triển khai, sử dụng, quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng, công nghệ, công cụ và quản trị dữ liệu trong hệ thống và kiến trúc (máy tính).

• Chuẩn bị và sắp xếp dữ liệu: giúp nhà phân tích làm sạch dữ liệu, chuẩn bị sẵn sàng để phân tích.

• Phân tích, dự đoán, tối ưu hóa và tự động hóa dữ liệu: liên quan đến các phương pháp, khoa học dữ liệu và các kỹ thuật tiên tiến được áp dụng.

• Thông báo kết quả phân tích: cho phép nhà phân tích đưa ra câu trả lời cho các vấn đề của doanh nghiệp, bao gồm các kết luận, đề xuất, hiểu biết, hành động và các bước tiếp theo.

• Thông báo tác động kinh tế của phân tích: chứng minh rằng kết quả của việc phân tích tạo ra giá trị kinh doanh (có thể định lượng).

Cảm ơn chị Đỗ Vũ Lưu Phương đã đồng hành cùng A1 Digihub để tạo ra những bản dịch quý giá về tài liệu Ecommerce Analytics cho cộng đồng.

>> Mời bạn đọc tìm hiểu chương tiếp theo: Phương pháp và kĩ thuật phân tích thương mại điện tử